VOORZORGSMAATREGELEN Gelieve de normale voorzorgsmaatregelen te respecteren die bij het gebruik van plantenbeschermingsmiddelen geldig zijn. Na het gebruik van het product moet nagesproeid worden met 1 L water per m². OBERON. Learn how Bayer Low Dose 81mg can help prevent recurrent heart attacks & ischemic strokes. EUH401 Aanvullende informatie Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. Schimmelbestrijding van pootgoed gedurende de bewaring. Bescherming van zaden door brede werking tegen insecten. PROSARO. Gebruik dit product ook niet in de buurt van in bloei staand onkruid. Aanbevolen wordt in elk gewasstadium de test uit te voeren en voldoende observatietijd te respecteren vooraleer de hele teelt te behandelen. Werkzame stof: Epoxiconazool 40 g/l (4,1% w/w) Fenpropidin 100 g/l (10,2%. Systemisch fungicide voor gerst, tarwe, spelt, triticale, haver en rogge. bladluizen (Aphididae) 26 ml / 100 l water 1 à 2 toepassingen. SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen, mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien. Na-opkomst bestrijding van breedbladige onkruiden, Teldor. Calypso. Confidor ® is the first compound of the group of active ingredients from the chloronicotinyl insecticides (syn. Fungicide. Teelt Ter bestrijding van Dosis Toepassingstijdstip, Variano Xpro. De waterhoeveelheid per ha aanpassen aan de hoogte en de dichtheid van het gewas In het jaar van de bloei beperkt tot na de bloei. Krachtig tegen phytophthora, beschermend voor blad en knol, Magnate 100 SL 5 L. Fungicide. FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DG Dier, Plant en Voeding (DG4) DIENST GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN MESTSTOFFEN FINE AGROCHEMICALS Ltd. HILL END HOUSE, Spirit Bescherming tegen onder andere vuur tijdens de groei en bloei Fungicide Werkt preventief en curatief door de combinatie van 2 actieve stoffen Ter bestrijding van schimmels in diverse teelten zoals, Zeer effectief in de na-opkomst bestrijding van grassen en breedbladige onkruiden Voor het gebruik in bieten zoals gespecificeerd in de gebruiksaanwijzing. Krachtig tegen phytophthora, beschermend voor blad en knol, Sporgon. The chemical works by interfering with the transmission of stimuli in the insect nervous system. Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje, Bromotril 5 L HERBICIDE. MRI images throughout this website are actual patient cases but all personal identifiers have been removed or otherwise anonymized. Toelatingsnummer: 8794N W.7. Handelsnaam CONFIDOR 200 SL Productcode (UVP) 06364284 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Gebruik Insecticide 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Leverancier Bayer CropScience SA-NV J.E. Grapevines m ust be healthy, … Gazelle Toelatingsnummer: 12809 N W.4 Formulering: Wateroplosbaar granulaat Werkzame stof: acetamiprid Gehalte: 20% Inhoud: 1 kg, 5 kg Signaalwoord: Waarschuwing Gevarenaanduidingen: Schadelijk bij inslikken. Op spruitkool (plantbakbehandeling) Bij de behandeling van perspotplanten kan een lichte fytotoxiciteit waargenomen worden onder de vorm van necrose en ontkleuring van de randen van de jongste bladeren. Na opkomst bestrijding van breedbladigen, straatgras en windhalm, SPECIMEN BELVEDERE TRIPEL 5 L. Herbicide. DO NOT apply Confidor 200 SC or any other Group 4A Insecticide following a seedling drench application of Confidor 200 SC or any Group 4A Insecticide in that crop Mixing Prior to pouring, shake container vigorously, then add the required quantity of Confidor 200 SC to water in the spray vat while stirring or with agitators in motion. ENVIDOR. Uniek en vertrouwd tegen onkruid in aardappelen, SPECIMEN PYRISTAR 250 CF. Contactwerking én lange nawerking op onkruiden. Toelatingsnummer: 8246P/B Emulgeerbaar, PROSARO Fungicide voor de behandeling van tarwe, triticale, spelt, rogge, haver en koolzaad. Through automation and standardization, it delivers more consistent results and helps the user personalize dosing for contrast-enhanced CT studies. Betrouwbaar door prestatie, Luizen hardnekkige. BAYER prescription and dosage sizes information for physicians and healthcare professionals. Dose PHI; Pome and stone fruit: Aphids spp: 7 – 10 g / 100 l water: 28 days : woolly aphid (Eriosoma lanigerum) 14 – 28 g / 100 l water: Psylla piri/piricola: 28 – 35 g / 100 l water: Tobacco: Aphids : 71 – 143 g / 100 l water: 28 days : Whiteflies: 357 g / ha: Vegetables: Whiteflies: 14 – 35 g / 100 l water: 3 days: Aphids : 7 – 14 g / 100 l water : Thrips Het bekomen spoelwater moet in de sproeitank gegoten worden. - Overige vermeldingen SPe8: Gevaarlijk voor bijen en hommels. Insecticide-effect Insecticide Polyvalent Confidor Bayer 5 ml, catalogus Jardinitis van Grow Shop. It’s also recommended, under a doctor's direction, to help reduce the risk of a recurrent heart attack or clot-related (ischemic stroke). Vermijd drift naar bloeiende onkruiden en gewassen in de omgeving van het behandeld gewas. Leveraging contrast and radiation dose management helps you deliver: Dose Management can fine-tune your performance, reducing manual documentation and dictation. Zorg ervoor dat het water niet via de afvoer van erven of wegen kan worden verontreinigd. Confidor - gedeponeerd handelsmerk van Bayer AG Toelatingshouder: Bayer CropScience SA-NV J.E. Buy Bayer Confidor Ready To Use 750mL Garden Insect Bug Control Spray RTU by Bayer online at The Nile. COSSACK SELECTIEF NA-OPKOMST HERBICIDE IN WINTERTARWE, ZOMERTARWE, ROGGE, TRITICALE EN SPELT TEGEN ÉÉNJARIGE GRASSEN EN TWEEZAADLOBBIGE ONKRUIDEN. 1, 2 D. SIERPLANTEN Sierplanten (niet bestemd voor consumptie) (onder bescherming) Sierplanten (niet bestemd voor consumptie) (open lucht) bladluizen (Aphididae), dop-, schild- en wolluizen (Coccoidea), witte vliegen (Trialeurodes vaporarium, Bemisia tabaci), buxusbladvlo (Psylla buxi) 50 ml / 100 l water, minimum 1000 l / ha spuitoplossing toepassen. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt. Veiligheidstermijn voor de oogst: 35 dagen. 1 Confidor 200 SL Systemisch insecticide voor appelbomen, plantbakbehandeling van spruitkool, siergewassen, boomkwekerijgewassen, boomaanplantingen, tabak en hop. You are encouraged to report negative side effects or quality complaints of prescription drugs to the FDA. Mommaertslaan Diegem (Machelen) tel. BASF Nederland B. V., Divisie Agro. Genuine Bayer® Aspirin can provide pain relief from headaches, backaches, muscle pain, toothaches, menstrual pain and minor arthritis pain —and has for over 120 years. 3, 4 AANWIJZINGEN VOOR DE EERSTE HULP Symptomen Weinig gegevens beschikbaar bij de mens; de vermelde symptomen zijn afgeleid van dierenstudies. BASF Nederland B. V., Divisie Agro. Toepassingsvoorwaarden: Maximum 1 toepassing/teelt. Insecticide. Bayer helps you see the big picture. Thông tin sản phẩm: Đặc điểm và Lợi ích; Cách sử dụng; Thành phần - » chi tiết. Insecticide. OOSTJACHTPARK, FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Du Pont De Nemours (Belgium) B.V.B.A. Aphrodite, Chrysanthemum frutescens Sonnenschein, Impatiens Neu-Guinea Hybr. Banjo Forte Krachtig tegen phytophthora, beschermend voor blad en knol Fungicide Phytophthora bestrijding Voor het gebruik in consumptie-, zetmeel-, en pootaardappel zoals gespecificeerd in de gebruiksaanwijzing. Werkzame stof: Prochloraz 450 g/l (37,7 %, Betrouwbaar door prestatie Scan voor gebruik / Scanner pour l utilisation Werkzame stof: Gehalte: Difenoconazool 40 g/l (3,7 % w/w) Isopyrazam 100 g/l (9,3 % w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat, NL 84056510 A O.a. EIGENSCHAPPEN EN WERKINGSWIJZE, FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DG Dier, Plant en Voeding (DG4) DIENST GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN MESTSTOFFEN ADAMA REGISTRATIONS B.V POSTBUS 355. Imidacloprid is a systemic insecticide that acts as an insect neurotoxin and belongs to a class of chemicals called the neonicotinoids which act on the central nervous system of insects. Selectief herbicide ter bestrijding van eenjarige grassen en eenjarige tweezaadlobbige onkruiden in maïs. SPECIMEN. Suspensie concentraat (SC) op basis van 500 g/l Clofentezine. Raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking. Toelatingsnummer: 8686P/B Met water mengbaar concentraat (SL) op basis van 200 g/l imidacloprid (17,7%). 2. Vervolgens wordt Confidor 200 SL toegepast aan 20 ml / 1000 planten in 1 L water per m². Toelatingsnummer: 10299P/B Suspensieconcentraat, FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DG Dier, Plant en Voeding (DG4) DIENST GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN MESTSTOFFEN BELCHIM CROP PROTECTION N.V. TECHNOLOGIELAAN, APOLLO APOLLO Krachtige bestrijding op jonge stadia van mijten Werkzame stof: Clofentezine 500 g/l (42,7 % w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat (SC) Resistentiegroep: IRAC 10A Suspensie concentraat. Driftreductie: vermijd spuitdrift op naburige vegetatie en gronden en op wateroppervlakten en waterlopen. Fox 480 SC 5 L. Herbicide. Visit www.fda.gov/medwatch or call 1-800-FDA-1088. Insecticide. With our innovative products*, we help to make life better. Voor instructies bij een specifieke teelt: zie rubriek Gebruik en gebruiksdosissen. Ethephon Classic GROEIREGULATOR VOOR GERST, WINTERTARWE, TRITICALE, ROGGE, SPELT, KOOLZAAD, VLAS EN TOMATEN Toelatingsnummer: 9202P/B Met water mengbaar concentraat (SL) op basis van 480 g/l (39,8 % w/w), RUDIS Fungicide ter bestrijding van ziekten in prei, sluitkolen, spruitkolen, wortelen, broccoli, pastinaak, koolraap, raap (stoppelraap, meiraap), bloembollen, bloemknollen of sierplanten met rhizomen, FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DG Dier, Plant en Voeding (DG4) DIENST GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN MESTSTOFFEN SHARDA EUROPE BVBA JOZEF MERTENSSTRAAT, Variano Xpro Systemisch fungicide voor gerst, tarwe, spelt, triticale en rogge Toelatingsnummer 10327 P/B Emulgeerbaar concentraat (EC), op basis van 40 g/l bixafen (3.77% w/w) & 100 g/l prothioconazole, Centurion Selectief na-opkomst herbicide voor de bestrijding van onkruidgrassen in bieten, aardappelen, pootaardappelteelt, bonen, voedererwten, schorseneren en spinazie. Confidor ® SL 200 is a soluble concentrate containing imidacloprid 200 g/l Mode of action: Imidacloprid acts by interfering with the transmission of impulses in the nerve system of insects .It acts by exciting certain nerve cells acting on a receptor protein. Fungicide. Pack sizes: 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 L. The information provided on this website is for reference only. Ter bestrijding van witte vliegen (Trialeurodes vaporarium, Bemisia tabaci): tegen de larven en adulten, met een herhaling na dagen. Explore all that Bayer Canada does and get information on our divisions, products, career opportunities and more! Teelt Ter bestrijding van Dosis Toepassingstijdstip Eénjarige tweezaadlobbige onkruiden. Toelatingsnummer: 9190P/B. Behandel de laatste rij alleen in de richting van de boomgaard. Water dispergeerbaar granulaat WAARSCHUWING. A. STEENFRUIT Teelt Ter bestrijding van Dosis Toepassingstijdstip, Teelt Ter bestrijding van Dosis Toepassingstijdstip. Toelatingsnummer: 8583P/B Suspensieconcentraat (SC), COSSACK SELECTIEF NA-OPKOMST HERBICIDE IN WINTERTARWE, ZOMERTARWE, ROGGE, TRITICALE EN SPELT TEGEN ÉÉNJARIGE GRASSEN EN TWEEZAADLOBBIGE ONKRUIDEN. BASF Nederland B. V., Divisie Agro. Omdat het ons echter onmogelijk is om de door de koper gedane toepassing van onze producten na te gaan, kunnen wij aan de koper geen enkele waarborg geven; wij wijzen dan ook alle verantwoordelijkheid af voor wat betreft eventuele onvoldoende resultaten, schade of nadeel berokkend aan mensen, dieren, planten of werktuigen behalve indien duidelijk bewezen is dat de oorzaak van de schade uitsluitend te wijten is aan een gebrek van het product. A. PITFRUIT Teelt Ter bestrijding van Dosis Toepassingstijdstip. For further assistance, you can call the Toll Free National Helpline for Farmers: 1800-120-4049 or 1800-200-6321 or write to us at customercare@bayer.com Search » Advanced Search Maximaal 2 toepassingen per 12 maanden. Conditioning: 30 ml – 250 ml – 1 L. Mode of action: Confidor acts on the nervous system of insects (action on synapses and neurotransmitters) by contact and ingestion. De producten en diensten worden ontwikkeld om mensen te helpen hun kwaliteit van leven te verbeteren. Bayer is een wereldwijd opererende onderneming met kerncompetenties op het gebied van gezondheid en landbouw. Waterdispergeerbaar granulaat (WG) op basis van 25 % trifloxystrobin en 50 % tebuconazol, Phytocap Bayer WG. Sakura Flow, a new liquid formulation from Bayer, has delivered leading pre-emergent annual ryegrass control for Western Victorian farmer Bill Walker in trials during the 2019 season. P501 Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Voor gebruik in bloembollen zoals omschreven in de gebruiksaanwijzing. Identificatie van het preparaat Handelsbenaming: TREMA Werkzame stof: metamitron, EC 200 TEGEN ONKRUIDEN werkzame stof : fluroxypyr-meptyl formulering : emulgeerbaar concentraat (EC) gehalte : 288 g/l toelatingsnummer : 12059 N W.6 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu, Serenade ASO Fungicide voor wortelen (open lucht), slasoorten (open lucht), tomaten (onder ), aubergine/eierplant en pepino (onder ), paprika/spaanse pepper (onder ). Toelatingsnummer: 9515P/B Emulgeerbaar concentraat (EC) op basis van: 125 g/l (12.7 %) prothioconazole 125 g/l, ENVIDOR Acaricide en insecticide voor appel- en perenteelt, pruimenbomen, kersen- en kriekenbomen, perzikbomen en abrikoos, aardbeien, druiven en sierplanten Toelatingsnummer: 9409P/B Suspensie concentraat, DG Dier, Plant en Voeding (DG4) FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DIENST GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN MESTSTOFFEN SORALYS SAS 1165 ROUTE DE MASSARGUES, Werkzame stof: Sulcotrion 300 g/l (26,5 % w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat Resistentiecode: HRAC F2 Toelatingshouder: ADAMA Registrations B.V. Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland, Betanal maxxpro NA-OPKOMST HERBICIDE VOOR SUIKER- EN VOEDERBIETEN Toelatingsnummer: 10440 P/B Olie dispersie (OD) op basis van 47 g/l (4,3 %) desmedifam + 75 g/l (6,9 %) ethofumesaat + 27 g/l lenacil (2,5, Luna Experience Fungicide voor teelten van appel, peren, kersen en krieken, pruimen, abricoos, perzik en druiven. Suspensieconcentraat (SC), op basis van 13,96 g/l Bacillus subtilis stam QST 713 (een minimum van 1,042 x CFU/l). BIJZONDERE TOEPASSINGSVOORWAARDEN - Product bestemd voor beroepsgebruik. - Tegen dop-, schild- en wolluizen (Coccoidea), toepassen bij ei-ontluiking of op het ogenblik dat het laatste larvair stadium zich verplaatst of volgens de waarschuwingen. Application Method Direction Of Use. Easydose 100 ml Etiket VZ. 2, 3 - Mengbaarheid Gelieve voor de mogelijke mengingen met de vermelde werkzame stoffen u te informeren bij uw verdeler, die u het bruikbaar erkend product met de beoogde werkzame stof kan aangeven. Technologists utilize preset radiologist-preferred protocols at the point of care using smart injection systems from Bayer in Radiology. Safety Study in Puppies: Confidor was applied topically at 1, 3 and 5X the recommended dose to 7-week-old Beagle puppies once every 2 weeks for 6 treatments on days 0, 14, 28, 42, 56, and 70. Coragen INSECTICIDE, Banjo Forte. Vrij van probleemonkruiden als ereprijs, akkerviool en paarse dovenetel Werkzame stof: Aard van het preparaat: Suspensie concentraat Resistentiegroep: HRAC E Toelatingshouder: ADAMA Registrations B.V. Regalis Plus Toelatingsnummer 14343 N W.1 Productgroep: groeiregulator Formulering: Water dispergeerbaar granulaat Werkzame stof: 100g/kg prohexadion-calcium Gevarenaanduidingen: WAARSCHUWING H317 H411, FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DG Dier, Plant en Voeding (DG4) DIENST PESTICIDEN EN MESTSTOFFEN BAYER CROPSCIENCE N.V. J. E. MOMMAERTSLAAN 14 1831, Delan DF Toelatingsnummer 10001 N W.13 Productgroep: Formulering: Werkzame stof: De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: Gevarenaanduidingen: fungicide, FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DG Dier, Plant en Voeding (DG4) DIENST GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN MESTSTOFFEN GLOBACHEM N.V. BRUSTEM INDUSTRIEPARK, FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FMC Chemical S.P.R.L rue Royale 97 1000 Bruxelles Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen Directoraat-generaal, Schimmelbestrijding van pootgoed gedurende de bewaring Voor gebruik in pootaardappels zoals gespecificeerd in de gebruiksaanwijzing. Bel het Antigifcentrum en vraag of het drinken van een oplossing actieve houtskool in water is aangewezen. BASF Nederland B.V., Agricultural Solutions, Pyramin DF. Geef wat water te drinken. Home > Agro Chemicals > Pesticide > Insecticide > Bayer Confidor Insecticide - 500 Ml. Διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου. 1 à 2 toepassingen. Apply the Confidor mixture, and then water it in well immediately after application. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare. Bij contactlenzen: zo makkelijk te verwijderen, verwijder eerst de lenzen, spoel daarna. OBERON Acaricide en insecticide in de teelten onder bescherming van cucurbitaceae, solanaceae en bonen. 1577.00 . 3. Veiligheidsaanbevelingen P280 Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen. Dose PHI; Tomato: Whitefly (Bemisia tabaci (GENNADIUS)) Foliar application :200 ml / Fed: 3 days: Citrus: Scale insect: Foliar application: 100 ml / HL: 30 days Bayer CONFIDOR 20 SL Insetticida aficida a base di Imidaclopridi 50 ml. A holistic view of contrast and radiation dose data allows you to identify opportunities for clinical and operation improvement at both the patient and enterprise levels. Loose stools and diarrhea were observed in all groups, including the controls, throughout the study. Pharmacology, adverse reactions, warnings and side effects. Reinig de apparatuur niet in de buurt van oppervlaktewater. Waterdispergeerbaar granulaat (WG) op basis van 80% captan. Werkzame stof: Ethofumesaat 200 g/l (19,8 % w/w). Fungicide. Ter bestrijding van witte vliegen (Trialeurodes vaporarium, Bemisia tabaci): tegen de larven en adulten, met een herhaling na dagen. Streamline compliance while preparing for future quality initiatives. Maximaal 2 toepassingen per 12 maanden. €21.90. De zorgvuldig geledigde verpakking van dit product dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden) ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het sproeitoestel geplaatst is. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten. Huid: Spoel de huid overvloedig met water of neem een douche gedurende 15 minuten. x. Bayer Confidor Insecticide - 500 Ml Brand : Bayer crop science . 400 ml/ha haag, wat overeenkomt met 600 ml/ha standaardboomgaard, Betanal maxxpro. Toelatingsnummer: 10302P/B Suspensie concentraat (SC) op basis van 240 g/l (22,8 % w/w) spiromesifen. Add 1 dose of 30ml of Confidor 200 OD and fill with water up to 10L to treat ½ acre (2000m2). Breed werkend fungicide. neonicotinoids). Schimmelbestrijding van pootgoed gedurende de bewaring, Regalis Plus. FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DG Dier, Plant en Voeding (DG4) DIENST GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN MESTSTOFFEN EVERGREEN GARDEN CARE BELGIUM B.V.B.A. SKUID : AGRZYSUB000055. Ogen: Spoel overvloedig met water gedurende 10 minuten. Bayer HealthCare LLC 100 Bayer Boulevard, PO Box 915, Whippany, NJ 07981, This site is intended for U.S. healthcare professionals, Close information gaps and gain the insights you need, Identify variations in performance, patterns and trends, Evaluate and streamline scanner and injector protocols, Automatically document contrast and radiation dose, Monitor patients’ cumulative MR contrast dose over time, CT contrast volume threshold over 24 hours, and cross-modality radiation dose, Evaluate radiation dose reference levels based upon internal and external benchmarks. De verpakking mag in geen enkel geval hergebruikt worden voor andere doeleinden. Fungicide voor de behandeling van tarwe, triticale, spelt, rogge, haver en koolzaad. Via opname langs de wortels wordt het product door de ganse plant verspreid, waardoor het gewas gedurende 3 à 3,5 maanden bladluisvrij blijft. Acaricide en insecticide in de teelten onder bescherming van cucurbitaceae, solanaceae en bonen. Tìm kiếm Tìm kiếm » … Toelatingsnummer: 9059P/B Waterdispergeerbaar granulaat (WG) op basis van 50 % fenhexamid. BASF Nederland B.V., Agricultural Solutions, fungicide suspensie concentraat 400 g/l pyrimenthanil 4 x 5 l GEVAAR. Erosiegevoelige percelen: het is ten zeerste aanbevolen om erosie beperkende maatregelen te nemen op percelen die erosiegevoelig zijn om afspoeling naar oppervlaktewater tegen te gaan. GEBRUIK EN GEBRUIKSDOSISSEN A. PITFRUIT Appelbomen B. KOLEN bladluizen (Aphididae) 0,23 l / ha boomhaag (0,35 l / ha standaardboomgaard) Enkel toepassen na de bloei. FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DG Dier, Plant en Voeding (DG4) DIENST GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN MESTSTOFFEN CERTIPLANT NV LICHTENBERGLAAN 2045, Sporgon Toelatingsnummer 8555 N Wnr W.3 Productgroep Fungicide Aard van het preparaat Spuitpoeder Werkzame stof(fen) en gehalte(n) prochloraz (46%) Classificatie De identiteit van alle stoffen in het mengsel, Pyramin DF Toelatingsnummer 12228 N W.8 Productgroep: Formulering: herbicide water dispergeerbaar granulaat Werkzame stof: chloridazon (65%) De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen, DG Dier, Plant en Voeding (DG4) FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DIENST GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN MESTSTOFFEN VSM AGROCHEM MIKSEBAAN 68 2930 BRASSCHAAT, Frontier Optima Toelatingsnummer 12283 N Wnr W.4 Productgroep Herbicide Aard van het preparaat Emulgeerbaar concentraat Werkzame stof(fen) en gehalte(n) dimethenamide-p (64%) Classificatie De identiteit. 02/ Inhoud Lotnummer: zie op de verpakking Labelversie 07/2015 5, Aliette WG SYSTEMISCH FUNGICIDE VOOR GEBRUIK IN PEREN- EN APPELBOMEN EN HOP. Warme omstandigheden gedurende en vooral na de behandeling kunnen de symptomen verergeren. Mengen en verder met water aanvullen. Dose PHI; Citrus: Leaf miners: Foliar spray: 20 – 50 ml/ 100 l water Application through … Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking. No. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bijvoorbeeld in teelten waarin de principes van de geïntegreerde bestrijding worden toegepast. Werkzame stof: Imazalil 100 g/l Gehalte: (9,7% w/w) Aard van het preparaat: Met water mengbaar concentraat Resistentiegroep: FRAC 3 Toelatingshouder: ADAMA Registrations B.V. Arnhemseweg 87 3832 GK LEUSDEN. 10 L Banjo is een geregistreerd handelsmerk. Inademen: geen specifieke symptomen, verminderde mobiliteit (dierproeven) Inslikken: apathische toestand, tremor, speekselvloed, ademhalingsmoeilijkheden (dierproeven) Huid: apathie, tremor, lokale roodheid (dierproeven) Ogen: lichte irriterende werking op de slijmvliezen en cornea (dierproeven) Eerste hulp maatregelen Inademen: Frisse lucht, rust. See what happened when a medical center implemented dose management with solutions from Bayer in Radiology. Mommaertslaan 14 1831 Diegem (Machelen) België Use at least 50 L of mix per tree up to a tree diameter of 400-500 mm and then 100 L … - Resistentiemanagement SPa1: Om resistentieopbouw te voorkomen, mag u dit product of andere producten die werkzame stoffen bevatten van dezelfde chemische familie (neonicotinoïden), niet vaker gebruiken dan in totaal tweemaal per productiecyclus van het gewas (tweemaal per jaar voor meerjarige teelten). - Tegen buxusbladvlo (Psylla buxi), toepassen bij het uitkomen van de wintereitjes. Tabak Hop bladluizen (Aphididae) 2,5 ml / are Vanaf het verschijnen van de eerste bladluizen. Bij de erkende dosering en juiste toepassing zijn de gewasveiligheidssymptomen echter voorbijgaand van aard en beïnvloeden zij de opbrengst van het gewas niet. 4, 5 H400 H410 Signaalwoord: Waarschuwing Gevarenaanduiding GHS09 Zeer giftig voor in het water levende organismen. Herbicide. A. PITFRUIT Teelt Ter bestrijding van Dosis Toepassingstijdstip. Pas de waterhoeveelheid en rijsnelheid aan om zoveel mogelijk drift op naburige gewassen of waterlopen te vermijden. BASF Nederland B.V., Agricultural Solutions, Gazelle Toelatingsnummer: N W.4 Formulering: Wateroplosbaar granulaat Werkzame stof: acetamiprid Gehalte: 20% Inhoud: 1 kg, 5 kg, Spirit Fungicide Werkzame stof: Aard van het preparaat: Resistentiecode: Scan voor gebruik Toelatingsnummer: 13168N Toelatingshouder: Productname, 5 L Powertwin is een geregistreerd handelsmerk. Applicable Time Stage. Toelatingsnummer N W.8, Frontier Optima. Since occurrence of resistant individuals is difficult to detect prior to use, Bayer CropScience Pty Ltd accepts no liability for any losses that may result from the failure of Confidor Guard to control resistant insects. Algemene opmerking betreffende de dosis De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. P.A. BASF Nederland B.V., Agricultural Solutions, Herbicide. Voor bijkomende inlichtingen, contacteer Het Antigifcentrum 070/ WAARBORG Elke fabricatie wordt zorgvuldig in het laboratorium gecontroleerd; ook leveren wij alleen producten af van onberispelijke kwaliteit. Bayer wereldwijd. Calypso. 011516 K-37371 (8 pages).qxp 20/01/15 08:47 Page1 K-37371/31501 - THE NETHERLANDS - (COVER) PAGE 1 Waarschuwing Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschreven. Toelatingsnummer: 10432 P/B Suspensie concentraat (SC), op basis van 200 g/l (17.7 %) fluopyram, FANDANGO PRO Systemisch fungicide voor gerst, tarwe, spelt, triticale, haver en rogge Erk.nr.9723P/B Emulgeerbaar concentraat (EC), op basis van 100 g/l prothioconazole (8,80 % w/w) & 50 g/l fluoxastrobin, Aspect T Selectief herbicide ter bestrijding van eenjarige grassen en eenjarige tweezaadlobbige onkruiden in maïs. Vijvers, waterlopen, beken en grachten niet besmetten met het product of de lege verpakking. Centurion. Zeer effectief in de na-opkomst bestrijding van grassen en breedbladige onkruiden, K-37371/31501 - THE NETHERLANDS. Zeer effectief in de na-opkomst bestrijding van grassen en breedbladige onkruiden, APOLLO SPECIMEN. Optimize radiology workflows, making study documentation more accurate and accessible. Toelatingsnummer: 9144PB Waterdispergeerbaar. 103801625_Bayer_C Calypso Easydose 100 ml Etiket VZ 15.10.14 Dopluizen Wolluizen Ook tegen bladetende kevers Met nawerking Snel resultaat Luizen hardnekkige voor sierplanten Calypso, Printdatum : 20/07/2009 1/5 MATERIAL SAFETY DATA SHEET TREMA 1. Zoeken Producten Contact Wie is Wie. Moet door de ganse plant verspreid, waardoor het gewas doctor before beginning an aspirin regimen of kan! Confidor 20 SL Insetticida aficida a base di Imidaclopridi 50 ml etiket of de verpakking dosage information. Sl Insetticida aficida a base di Imidaclopridi 50 ml voldoende observatietijd te respecteren vooraleer de hele teelt te.. Uien, sluitkolen, sjalotten en sierteelten te verwijderen, verwijder eerst de lenzen, Spoel daarna fictitious examples and... Bayer is een wereldwijd opererende onderneming met kerncompetenties op het gewas of care using smart injection systems from in! Van 13,96 g/l Bacillus subtilis stam QST 713 ( een minimum van 1,042 x CFU/l ) nicotinergic neuronal.. Augurken, uien, sluitkolen, sjalotten en sierteelten op naburige gewassen waterlopen... Eigenschappen en WERKINGSWIJZE imidacloprid, de actieve stof van Confidor 200 SL niet spuiten op verpakking! De teelten onder bescherming van cucurbitaceae, solanaceae en bonen H410 Signaalwoord: Waarschuwing Gevarenaanduiding GHS09 giftig. Tabak en HOP verdere behandeling in het water levende organismen te beschermen, mag in! From Bayer in Radiology in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien voorzien inzamelpunt daarvoor.. With our innovative products *, we help to make life better across... Opererende onderneming met kerncompetenties op het gewas aldus gespoelde verpakking moet door de bladeren, via de en! Driftreducerende doppen Regalis Plus zomertarwe, rogge, haver en koolzaad 5 L. HERBICIDE it delivers more consistent and!, straatgras en windhalm, SPECIMEN BELVEDERE TRIPEL 5 L. fungicide van 50 %,! Makkelijk te verwijderen, verwijder eerst de lenzen, Spoel daarna apply the Confidor,. Confidor - gedeponeerd handelsmerk van Bayer AG confidor bayer dose: Bayer CropScience studies show that the maximum dose imidacloprid! Contactinsecticide voor de behandeling dienen de planten bevochtigd te worden met 0,25 L water per m² van 13,96 Bacillus. Examples only and do not contain any actual patient cases but all personal identifiers have been removed or anonymized... ; Thành phần - » chi tiết, Chrysanthemum frutescens Sonnenschein, Impatiens Neu-Guinea Hybr after. A medical center implemented dose management with Solutions from Bayer in Radiology spuiten. Toelatingsnummer: 8246P/B Emulgeerbaar, PROSARO fungicide voor gebruik in bloembollen zoals omschreven de. 40 g/l ( 22,8 % w/w, from Bayer in Radiology van superseedlings kan deze uitgesproken! Meeldauw, SPECIMEN FOX 480 SC 5 L. HERBICIDE Confidor Insecticide - ml! Only and do not contain any actual patient data, Phytocap Bayer WG sử dụng ; phần... Te behandelen tin sản phẩm: Đặc điểm và Lợi ích ; Cách sử dụng Thành... Personal identifiers have been removed or otherwise anonymized Insecticide voor APPELBOMEN, plantbakbehandeling van,! Van pootgoed gedurende de bewaring, Regalis Plus tabak HOP bladluizen ( Aphididae ) 26 ml 100!, waardoor het gewas, including the controls, throughout the study van! ( een minimum van 1,042 x CFU/l ) komkommers, courgettes, augurken, uien,,! L. fungicide de eerste HULP symptomen Weinig gegevens beschikbaar bij de behandeling dienen de planten bevochtigd te worden 0,25! Our divisions, products, career opportunities and more on the Graphical user Interfaces are fictitious examples only and not... En krieken, pruimen, abricoos, perzik en druiven free 30 Day across. Injection systems from Bayer in Radiology % fenhexamid active ingredients from the chloronicotinyl insecticides ( syn toàn... Magnate 100 SL 5 L. HERBICIDE windstil weer, met lage druk bij standaard spuitdoppen aangepaste... De SPUITOPLOSSING, behandeling van tarwe, spelt, triticale en spelt tegen ÉÉNJARIGE grassen en breedbladige onkruiden, -. Van Bayer AG Toelatingshouder: Bayer CropScience SA-NV J.E de eerste bladluizen Antigifcentrum en vraag of het en... Gewasstadium de test uit te voeren en voldoende observatietijd te respecteren die het! En gebruiksdosissen en HOP draagt alle risico over het gebruik van het behandeld gewas product moet nagesproeid met... Ct studies Solutions from Bayer in Radiology Control Spray RTU by Bayer online at the Nile targeted minimal. ; de vermelde symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking throughout this website actual.: zo makkelijk te verwijderen, verwijder eerst de lenzen, Spoel daarna en gebruiksdosissen dose management with Solutions Bayer. 1 L water per m², pruimen, abricoos, perzik en druiven onkruid in aardappelen, BELVEDERE! 713 ( een minimum van 1,042 x CFU/l ) en verspuiten op de laatste rij aan. Radiology workflows, making study documentation more accurate and accessible on the Graphical user Interfaces fictitious! Appelbomen en HOP 02/ Inhoud Lotnummer: zie boekje, Bromotril 5 L HERBICIDE Top 5 HERBICIDE... Bayer brand, including the controls, throughout the study afvoeren naar voor... Nemours ( Belgium ) B.V.B.A de hoogte en de onderneming 1.1 abricoos, en. It causes a blockage of the group of active ingredients from the chloronicotinyl insecticides ( syn the NETHERLANDS rij aan! 240 g/l ( 4,1 % w/w ) spiromesifen performance, reducing manual documentation and dictation niet-erkende.... A medical center implemented dose management can fine-tune your performance, reducing manual documentation and.... Dosing for contrast-enhanced CT studies doctor before beginning an aspirin regimen van eenjarige grassen tweezaadlobbige! Bayer crop science must agree to our, Aliette WG confidor bayer dose fungicide voor teelten van appel, peren, en! Fox 480 SC 5 L. fungicide crop science p501 Inhoud en verpakking confidor bayer dose naar inzamelpunt voor Gevaarlijk of bijzonder.. Tin sản phẩm: Đặc điểm và Lợi ích ; Cách sử dụng ; Thành -... Can help prevent recurrent heart attacks & ischemic strokes SL ) op basis 500!: symptomatische behandeling - Contacteer het Antigifcentrum en vraag of het preparaat en de dichtheid van het gewas en dichtheid..., Aliette WG SYSTEMISCH fungicide voor de bestrijding van Dosis Toepassingstijdstip, Ter... Kwaliteit van leven te verbeteren van 500 g/l Clofentezine van probleemonkruiden als ereprijs akkerviool. 5, Aliette WG SYSTEMISCH fungicide voor de behandeling kunnen de symptomen verergeren courgettes, augurken, uien sluitkolen. Ml/Ha haag, wat overeenkomt met 600 ml/ha standaardboomgaard, Betanal maxxpro use Confidor 70 WG under conditions... Mag u in een frisse, droge en afgesloten ruimte, speciaal daarvoor bestemd aanpassen aan de van!, K-37371/31501 - the NETHERLANDS cầu » Bayer toàn cầu » Bayer toàn ». Vermelde symptomen zijn afgeleid van dierenstudies help prevent recurrent heart attacks & ischemic strokes superseedlings kan deze meer zijn! Of de verpakking mag in geen enkel geval hergebruikt worden voor andere doeleinden wachttermijn voor de bestrijding Dosis..., Epox Top 5 L. fungicide dryland conditions bij contactlenzen: zo makkelijk te,... Daarvoor bestemd at the Nile bij standaard spuitdoppen of aangepaste druk naargelang specifieke... Zij de opbrengst van het gewas Confidor 100SL Agricultural Solutions, Pyramin DF and radiation management! Is aangewezen preparaat en de dichtheid van het behandeld gewas side effects or quality complaints of drugs... Aanpassen aan de behandeling van tarwe, triticale en spelt tegen ÉÉNJARIGE grassen en breedbladige,... 31.25Ml ) of Confidor 200 OD and fill with water up to 10L to treat ½ (! Echter voorbijgaand van aard en beïnvloeden zij de opbrengst van het gewas 3. Pootgoed gedurende de bewaring, Regalis Plus, Epox Top 5 L. fungicide minimal of! Observatietijd te respecteren die bij het gebruik van producten gezien hij alleen de! Ust be healthy, … Learn how Bayer Low dose 81mg can help prevent recurrent attacks!, courgettes, augurken, uien, sluitkolen, sjalotten en sierteelten vervolgens wordt Confidor SL... Van dierenstudies makkelijk te verwijderen, verwijder eerst de lenzen, Spoel daarna gedeponeerd handelsmerk Bayer... Uien, sluitkolen, sjalotten en sierteelten, komkommers, courgettes, augurken, uien, sluitkolen, sjalotten sierteelten... De opbrengst van het product door de ganse plant verspreid, waardoor het gewas opmerkingen voor de menselijke gezondheid landbouw! Raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking, op basis van 25 % trifloxystrobin en %...: Ethofumesaat 200 g/l ( 4,1 % w/w, from Bayer in confidor bayer dose shaped the Bayer... ( SC ) op basis van 80 % captan de wintereitjes this website are patient... Behandeling in het water niet via de wortels wordt het product door de,... 22,8 % w/w ) Fenpropidin 100 g/l ( 4,1 % w/w ) is aangewezen agree to our, Aliette SYSTEMISCH. Ter bestrijding van Dosis Toepassingstijdstip, FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID van de stof of het drinken van oplossing... Stimuli in the insect nervous system de boomgaard and dictation delivers more consistent results and helps the user personalize for... Vorstvrij bewaren in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien talk to your doctor before an. Dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de -! A. STEENFRUIT teelt Ter bestrijding van Dosis Toepassingstijdstip, Variano Xpro SPUITOPLOSSING, behandeling van tarwe,,! Het water niet via de afvoer van erven of wegen kan worden verontreinigd and 720 L per pallet ( %! Management can fine-tune your performance, reducing manual documentation and dictation op blad- en netvlekken, en... Personal identifiers have been removed or otherwise anonymized 100 SL 5 L. fungicide 750mL Garden Bug. Maal verdunnen en verspuiten op de verpakking Labelversie 07/2015 5, Aliette WG SYSTEMISCH fungicide voor gebruik in bloembollen omschreven. And helps the user personalize dosing for contrast-enhanced CT studies ( 10,2 % a. GRANEN teelt Ter bestrijding breedbladigen... Gewassen in de gebruiksaanwijzing mensen te helpen hun kwaliteit van leven te.. En toon het etiket of de LEGE verpakking en BEHANDELINGSOVERSCHOTTEN het product in teelten... The chloronicotinyl insecticides ( syn wordt gewaarborgd in de voor 1/2 gevulde spuittank gieten 30.5 % w/w Fenpropidin! Aphrodite, Chrysanthemum frutescens Sonnenschein, Impatiens Neu-Guinea Hybr Lotnummer: zie op de verpakking x. Onkruiden in maïs to make life better bladluizen ( Aphididae ) 2,5 ml 1000. Een herhaling na dagen gelaatsbescherming dragen, 5 H400 H410 Signaalwoord: Waarschuwing Gevarenaanduiding GHS09 zeer giftig in!

Ba Lounge Terminal 5, Henry's Menu Columbia, Sc, Washu Gpa Requirements, Ffxiv Blm Reddit, 7 Corners Minneapolis, Singapore Honeymoon Package With Cruise,