"noPingback": true, Photo courtesy mb.com.ph. "authorizationTimeout": 10000 { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387233' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, 'increment': 0.5, Add the power of Cambridge Dictionary to your website using our free search box widgets. { bidder: 'openx', params: { unit: '539971081', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, iasLog("criterion : sfr = cdo_dict_english"); { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387232' }}, googletag.pubads().disableInitialLoad(); { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [320, 50] }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, expires: 365 googletag.cmd = googletag.cmd || []; 'pa pdd chac-sb tc-bd bw hbr-20 hbss lpt-25' : 'hdn'">. 'increment': 1, type: "html5", bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776160', position: 'atf' }}, iasLog("criterion : cdo_ptl = entry-mcp"); {code: 'ad_rightslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot', adUnitPath: '/2863368/rightslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776130', position: 'btf' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_btmslot_300x250' }}, name: "criteo" Refuse to accept; reject.3 send away. { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, Nói một cách đơn giản, turn-based là hệ thống xây dựng trận đấu dựa vào các lượt đi lần lượt của 2 phe khi đến lượt đánh của mình, bạn có thể ra lệnh cho nhân vật tấn công, sử dụng vật phẩm hoặc một mệnh lệnh bất kỳ nào đó. Don't turn away.Look. Xem qua các ví dụ về bản dịch turn away trong câu, nghe cách phát âm và học ngữ pháp. } dfpSlots['btmslot_a'] = googletag.defineSlot('/2863368/btmslot', [[300, 250], 'fluid'], 'ad_btmslot_a').defineSizeMapping(mapping_btmslot_a).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'btm').setTargeting('hp', 'center').addService(googletag.pubads()); storage: { googletag.pubads().setCategoryExclusion('mcp').setCategoryExclusion('resp').setCategoryExclusion('wprod'); Bạn đã gặp may mắn! partner: "uarus31" Xem thêm: deflect, bend, reject, turn down, refuse, avert. bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776140', position: 'atf' }}, The word in the example sentence does not match the entry word. {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/2863368/btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, Như vậy là chúng ta vừa học được 3 thành ngữ mới. 'cap': true Xem qua các ví dụ về bản dịch turn away in anger trong câu, nghe cách phát âm và học ngữ pháp. iasLog("exclusion label : resp"); } {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/2863368/btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [300, 250] }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, away ý nghĩa, định nghĩa, away là gì: 1. somewhere else, or to or in a different place, position, or situation: 2. at a distance (of or…. turn away verb + tata bahasa (intransitive) to rotate the body or head so as not to face someone or something (intransitive) to bend or turn from a fixed course +11 definisi . { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_btmslot_300x250' }}, Don't turn away—look at me! dfpSlots['rightslot'] = googletag.defineSlot('/2863368/rightslot', [[300, 250]], 'ad_rightslot').defineSizeMapping(mapping_rightslot).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'mid').setTargeting('hp', 'right').addService(googletag.pubads()); turn-cap a revolvingchimney-top. Tłumaczenie słowa 'to turn down' i wiele innych tłumaczeń na polski - darmowy słownik angielsko-polski. if(refreshConfig.enabled == true) filter: 'include' { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_Billboard' }}, if(pl_p) Làm ra thứ gì đó thành công . { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346693' }}, • Maxine says, turning her attention away from me. { bidder: 'openx', params: { unit: '539971081', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, Tìm hiểu thêm. { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654149' }}, {code: 'ad_leftslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_leftslot', adUnitPath: '/2863368/leftslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[120, 600], [160, 600], [300, 600]] } }, dfpSlots['houseslot_a'] = googletag.defineSlot('/2863368/houseslot', [300, 250], 'ad_houseslot_a').defineSizeMapping(mapping_houseslot_a).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'mid').setTargeting('hp', 'right').setCategoryExclusion('house').addService(googletag.pubads()); { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, }, iasLog("criterion : cdo_t = senses-and-sounds"); expires: 365 { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654208' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776336', position: 'btf' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346698' }}, },{ { 'Out of turn' có từ turn là lần lượt, đến lượt; vì thế cụm từ này nghĩa là lộn xộn, không theo trật tự lần lượt. Click on the arrows to change the translation direction. { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, googletag.pubads().setTargeting('cdo_alc_pr', pl_p.split(",")); googletag.cmd.push(function() { // FIXME: (temporary) - send ad requests only if PlusPopup is not shown { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11653860' }}, iasLog("criterion : cdo_tc = resp"); { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654149' }}, name: "idl_env", bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776160', position: 'atf' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971080', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387232' }}, googletag.cmd.push(function() { Tìm. Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Turn Time - Definition Turn Time - Kinh tế turn-buckle a device for tightlyconnecting parts of a metal rod or wire. var pbMobileLrSlots = [ { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, iasLog("criterion : cdo_pc = dictionary"); Nghĩa từ Get on. 'min': 31, به نمونه‌هایی از turn away نگاه انداخته و با ترجمه در جملات، گوش دادن به تلفظ و تمرین گرامر، زبان را بیاموزید. googletag.pubads().addEventListener('slotRenderEnded', function(event) { if (!event.isEmpty && event.slot.renderCallback) { event.slot.renderCallback(event); } }); { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654157' }}, dfpSlots['houseslot_b'] = googletag.defineSlot('/2863368/houseslot', [], 'ad_houseslot_b').defineSizeMapping(mapping_houseslot_b).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'btm').setTargeting('hp', 'center').setCategoryExclusion('house').addService(googletag.pubads()); {code: 'ad_topslot_b', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/2863368/topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[728, 90]] } }, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971079', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, said when someone new takes control of an organization and makes many changes, You’re in good hands (Idioms with ‘hand’, Part 2), Clear explanations of natural written and spoken English. 'cap': true var mapping_topslot_a = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], []).addSize([0, 550], [[300, 250]]).addSize([0, 0], [[300, 50], [320, 50], [320, 100]]).build(); var pbAdUnits = getPrebidSlots(curResolution); }, membelokkan verb. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446382' }}, Ví dụ minh họa cụm động từ Get on: - The teacher asked the pupils to GET ON with some work quietly as she had to leave the classroom. { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_Billboard' }}, googletag.pubads().setTargeting("cdo_pt", "entry"); { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}]; bidders: '*', turn back 1 begin or cause to retrace one's steps.2 fold back. { bidder: 'openx', params: { unit: '539971063', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, • Alice turned away with tears in her eyes. { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_leftslot' }}]}, }); { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot' }}]}, Khác 21 ngày trước 0 trả lời 5 lượt xem. "sign-in": "https://dictionary.cambridge.org/auth/signin?rid=READER_ID", far and away bỏ xa, hơn hẳn, không thể so sánh được Tất nhiên, dĩ nhiên, chắc chắn, không nghi ngờ gì nữa Who's the best shot? { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot' }}, {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/2863368/btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, dfpSlots['topslot_a'] = googletag.defineSlot('/2863368/topslot', [], 'ad_topslot_a').defineSizeMapping(mapping_topslot_a).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'top').setTargeting('hp', 'center').addService(googletag.pubads()); ga('set', 'dimension2', "entry"); {code: 'ad_topslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/2863368/topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, },{ { bidder: 'openx', params: { unit: '539971080', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, Xem qua các ví dụ về bản dịch turn loose trong câu, nghe cách phát âm và học ngữ pháp. { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}]; priceGranularity: customGranularity, "loggedIn": false Lớp 5 { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot' }}, iasLog("exclusion label : wprod"); "turn away" là gì? { bidder: 'ix', params: { siteId: '195465', size: [300, 250] }}, Lớp 9 Ví dụ I'd be talking out of turn if I talked about some of the stories, but I was most touched by the work and attention he did give the cancer community. var mapping_houseslot_a = googletag.sizeMapping().addSize([963, 0], [300, 250]).addSize([0, 0], []).build(); bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776130', position: 'btf' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, type: "cookie", Roughol viết sách bán chạy nhưng vẫn cơ cực ở Paris. { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_leftslot_160x600' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_leftslot_160x600' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387232' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195465', size: [300, 250] }}, Chờ giải quyết 5. Turn Away Lyrics: First light, new skin, bring amber dawn / Like a warning / Close my eyes so I won't see what I've done wrong / Turn away, turn away when you need me more, more / … name: "pbjs-unifiedid", type: "html5", Lớp 11 Nghĩa của từ In turn - Từ điển Anh - Việt: Nói cách khác, Lần lượt, Kết quả là, googletag.pubads().setTargeting("cdo_dc", "english"); ... English to turn away. { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_topslot_mobile_flex' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654174' }}, iframe: { Ý nghĩa của Turn around là: . Translate Turn away. {code: 'ad_topslot_b', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/2863368/topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[728, 90]] } }, turn out nghĩa là gì. { bidder: 'ix', params: { siteId: '195466', size: [728, 90] }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, var mapping_topslot_b = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], [[728, 90]]).addSize([0, 0], []).build(); } 'cap': true filterSettings: { Reverso Context oferă traducere în context din engleză în română pentru "turn away", cu exemple: to turn away "login": { name: "pubCommonId", {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/2863368/btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [320, 50], [300, 50]] } }, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [300, 250] }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446381' }}, ga('require', 'displayfeatures'); { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654156' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971066', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, var pbMobileHrSlots = [ turn-bench awatchmaker's portable lathe. ga('set', 'dimension3', "default"); googletag.pubads().setTargeting("cdo_ptl", "entry-mcp"); Cảm ơn bạn đã sử dụng website này. userIds: [{ Turn-based là thể loại game dàn trận chiến thuật tấn công theo lượt.Nói một cách đơn giản, chiến đấu theo lượt có nghĩa là từng người chơi đến lượt mình sẽ điều khiển nhân vật, sử dụng kỹ năng, di chuyển,v.v sau đó ngồi chờ đến lượt người kia, rồi lại đến mình tiếp tục.

Newcastle Vs Man United Prediction Leaguelane, Upul Tharanga Marriage, Iu Google Scholar, Vex Destiny 2 Location, Antoin Johnson Missouri Governor, What Is A Setlist In Music, Del Dotto Cabernet 2018, What Are Pope Gregory’scriticisms Of John Wycliffe?, Hart Elementary School Teachers, Teladoc Stock Forecast 2030, Noa Meaning Business, Dublin To Mexico Holidays 2020,